เกี่ยวกับเรา

                

บริษัทสำนักงานบัญชีเอสดับบลิวซี จำกัด

                 เป็นสำนักงานบัญชีที่มุ่งให้บริการด้านบัญชีที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ เราก็รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน 

                 เมื่อบริษัท/ห้างก่อตั้งขึ้นมาแล้ว เรามีบริการที่ปรึกษาด้านบัญชี  การสอบบัญชี  ด้านวางแผนภาษีอากร  เมื่อลูกค้าดำเนินธุรกิจ ต้องการนักกฎหมายในการออกแบบเอกสารทางธุรกิจ
หรือยกร่างเอกสารสัญญาต่างๆ   หากการทำธุรกิจจำเป็นต้องฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อยุติปัญหาต่างๆ เราก็มีทนายความให้บริการ

         นึกถึงบริการด้านบัญชี  สอบบัญชี กฎหมาย  ทนายความ ที่ปรึกษาภาษี ที่ครบที่นี่ที่เดียว

         นึกถึง SWC ACCOUNTING 

        โทรหาเราที่..(089)205-7861 หรือ (02)125-2981 ต่อ 31    หรือผ่านทาง Line official